GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Địa chỉ cơ quan

Email:  c2nghiakhanh.ngd@nghean.edu.vn

Nghĩa Khánh-Nghĩa Đàn-Nghệ An

Trường THCS Nghĩa Khánh được xây dựng tại xóm Thượng Khánh - xã Nghĩa Đàn – huyện Nghĩa Đàn. Tiền thân nhà trường là trường cấp 1, 2 Nghĩa Khánh – Xã Nghĩa Khánh thành lập từ  9/1963 tại Gò Đày. Thầy Nguyễn Thúc Mạc (quê Nghi Lộc) là Hiệu trưởng từ 9/1963 đến 8/1968. Năm 9/1968 đến 8/1972 thầy Đinh Văn Quang làm hiệu trưởng nhà trường. Tháng 9/1972 đến 8/1978 thầy: Bùi Hữu Chi làm hiệu trưởng. Tháng 9/1978 đến 8/2001 thầy Lê Văn Nhân làm Hiệu trưởng. Ngày 8/8/1991 theo quyết định số 49 của UBND huyện Nghĩa Đàn, bộ phận cấp II của trường tách ra  thành lập trường THCS Nghĩa Khánh. Do thầy Lê Văn Nhân tiếp tục là hiệu trưởng. Từ 9/2001 đến 8/2006: Thầy Nguyễn Thanh Ngọc làm Hiệu trưởng. Từ 9/2006 đến nay thầy Âu Hồng Sơn làm hiệu truởng.

Từ đó đến nay với sự nỗ lực phấn đấu của thầy và trò trường THCS Nghĩa Khánh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng:

 + Về phía các tập thể, đoàn thể: Trường đã nhiều lần đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc được Chủ tịch UBND Tỉnh tặng bằng khen; Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc; công đoàn vững mạnh xuất sắc được tổng  LĐLĐ  Việt Nam tặng bằng khen và nhiều lần được LĐLĐ Tỉnh tặng bằng khen, Liên đội vững mạnh xuất sắc cấp tỉnh.

+ Về phía cán bộ giáo viên : Từ năm học 2010 – 2011 đến nay, trường có 06 giáo viên là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, hơn 20 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, có 22/24 cán bộ giáo viên đạt trình độ đại học. Hàng chục cán bộ giáo viên được suy tôn là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 8 giáo viên được chủ tịch tỉnh tặng bằng khen, nhiều cán bộ giáo viên được các tổ chức xã hội khác tặng thưởng.

 + Về phía học sinh trường từ năm học 2015 – 2016 đến nay, trường có 11 lượt học sinh giỏi tỉnh (5 lượt HSG các môn văn hóa, 06 lượt HSG HKPĐ) và hơn 200 lượt học sinh giỏi huyện, hàng trăm em hiện đang học tập tại các trường đại học và cao đẳng trong cả nước.

Trong suốt 57 năm hình thành và phát triển các thế hệ thầy và trò trường THCS Nghĩa Khánh đã thêu dệt lên một truyền thống quý báu, một trang sử vẻ vang cho nhà trường. Đặc biệt trong năm, học 2013 – 2014 vượt lên mọi khó khăn thử thách thầy và trò trường THCS Nghĩa Khánh đã xây dựng thành công trường Chuẩn quốc gia là mốc son mới trong lịch sử phát triển của nhà trường.

Ban giám hiệu Trường THCS Nghĩa Khánh